Tiếng anh trong giao dịch thương mại – Tác giả: Bùi Phụng

0
1332

Bạn học sẽ có dịp làm quen với cả lối viết và lối nói tiếng Anh, với những thuật ngữ khoa học mới mà đôi khi chưa có những thuật ngữ tương đương rõ nét và ổn định trong tiếng Việt.

Nhà xuất bản NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Số Trang 190

Tóm Tắc Sách :

Sách này nhằm giúp người học đạt được trong một thời gian nhanh nhất tiếng Anh Anh và Anh Mỹ trong lĩnh vực giao dịch thương mại.

Sách này cũng có ích để chuẩn bị cho những kỳ thi vào làm việc trong những dịch vụ thương mại và công nghiệp của Anh hoặc Mỹ.

Bạn học sẽ có dịp làm quen với cả lối viết và lối nói tiếng Anh, với những thuật ngữ khoa học mới mà đôi khi chưa có những thuật ngữ tương đương rõ nét và ổn định trong tiếng Việt.

Để làm giảm bớt khó khăn cho người học, chúng tôi đã dịch tất cả sang tiếng Việt (tuy nhiên có một hai bài tôi chỉ giải thích và để cho người học thử dịch những mong kích thích tính sáng tạo của các bạn), xin các bạn xem nó như những lời dịch gợi ý.

-

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN